Genel

Yabancılara konut satışı 20 milyar doları bulabilir

Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, grup olarak Türkiye’nin geleceğine güvenlerinin her zaman
tam olduğunu belirterek, “Yabancıların da Türkiye’ye ilgisi büyük. Yabancıların Türkiye’de konuta harcadığıpara 5 milyar dolar. Devlet ve sektör olarak bu rakamı 5 yılda 20 milyar dolara çıkarmak istiyoruz” dedi.

Grup olarak Türkiye’nin geleceğine güvenlerinin her zaman tam olduğunu belirtenKuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, “Bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Ekonomikrefahın toplumun her kesimine ulaşması çabalarını destekleyeceğiz. Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızı hızla sürdürüp katma değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

2016 yılı sektörünüz açısından nasıl geçti?

Ülke olarak 2016 yılında oldukça sıkıntılı günler yaşadık. Ülkemizin birliğini hedef alan terör olayları ve dış kaynaklı ekonomik yıpratma çabaları sonrasında Türkiye ne kadar sağlam bir yapıda olduğunu herkese gösterdi. Gayrimenkul sektörü, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2016 yılını beklenen düzeydi geçirdi. Hem siyasi ve ekonomik faktörlerin etkisi hem de küresel ve bölgesel sorunların varlığı sekt.rün sıçrayış yapmasını engelledi. Türkiye 2016 yılına seçim sonrası siyasi bir istikrar ile girdi. Bu bütünsektörler için olumlu bir gelişme oldu. Küresel ve ekonomik faktörler Türkiye ekonomisini etkiledi fakat zamanında yapılan reformlar  ekonomik yapı ile sektördehareketlilik sürdü. Sonrasında 15 Temmuz darbe girişiminin eklenmesi sekt.rümüzü durağanlığa itse de vatandaşlara sunulan güç birliği kampanyası ve uygun ödeme koşullarıbu durumun kısa sürmesini sağladı.

2017 yılı için sektöre yönelik öngörüleriniz nelerdir?

Türkiye yabancı yatırımcılariçin ilgi gören marka bir ülke. Bunun için yabancı vatandaşların konut alımı sonrası burada oturma ve vatandaşlık hakkı elde etmesine yönelik çalışmaların hızlanması gerekir. Yabancı yatırımcı bürokrasi işlerinin uzun sürmesinden dolayı ev almakta 2 kez düşünmektedir. Bunun yanında KDV oranlarının bir an önce düşürülmesi ve konut geliştiricileri için standartlar oluşturulması üzerinde çalışmalar yapılmalıdır. Sektör olarak yabancıya konut satışının bir ihracat kalemi gibi değerlendirilmesini istiyoruz. Ayrıca birçok sektör gibi gayrimenkul sekt.rü de yurt dışı tanıtımlarında ihracat desteğinden yararlanabilmelidir. 2017’de bu mevzuatın yeniden ele alınmasını bekliyoruz. Yabancı yatırımcıların artışında yıllara göre olumlu bir trend gözleniyor. Geçen yıl 22 bin konut satılmış. Bu rakam 2016’da da aynı oranlarda… 5 yıl önce söz konusu oranlar çok daha düşüktü. Yabancı yatırımcıların Türkiye’de konuta harcadığı para 5 milyar dolar. Bunun .nümüzdeki yıllarda daha da artacağını düşünüyorum. Hedefimiz bunu devlet ve sektörün öncü firmaları olarak önümüzdeki 5 yıl içinde 20 milyar dolar seviyelerine çıkarmak. Bunun için fuarlara,PR çalışmalarına ve gerekli yasal düzenlemelere ağırlık verilmesi gerekiyor. Körfezli yatırımcılar, Türkiye’ye yatırım yapma konusunda hevesli. Ekonomik ve siyasi yapımızdaki sağlamlık Körfezli yatırımcıları cezbediyor. Daha olumlu bölgesel bir atmosferde yabancı yatırımcılar Türkiye’ye akmaya devam edecek.

2017 yılında firma olarak neler yapacaksınız?           Yatırımlarınız sürecek mi?

Kuzu Grup olarak ülkemizin geleceğine güvenimiz her zaman tam ve bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız. Ekonomik refahın toplumun her kesimine ulaşması çabalarını destekleyeceğiz. Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımızı hızla sürdürüp katma değer yaratmaya devam edeceğiz.

To Top